Projekt dofinansowany ze środków PFRON

Opis projektu

Projekt zakłada organizację sześciu zamkniętych imprez dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, wolontariuszy, osób bezpośrednio z tymi osobami pracującymi. Podczas całodniowego wydarzenia czynny udział jako beneficjenci wezmą niepełnosprawni – w tym dzieci. Fundacja zorganizuje każdorazowo dla grupy około 100 osób z niepełnosprawnością oraz dodatkowych 50 osób – uczestników wydarzenie (łącznie dla 900 w toku realizacji projektu), dedykowane osobom przebywającym w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Wśród organizowanych atrakcji Fundacja zapewni udział paraolimpijczyków z prezentacją sylwetek sportowców i sportów paraolimpijskich, przynajmniej czterech dyscyplin sportu ON (np. koszykówka, szermierka, wiosłowanie, podnoszenie ciężarów, handbike). Dodatkowo elementem wydarzenia o charakterze pikniku będzie: występy artystyczne dzieci, wystawa zdjęć sportowców
niepełnosprawnych, a także poczęstunek i gry zespołowe, a także koncert. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w rodzinnej rywalizacji poprzez zbieranie na odpowiednich “stacjach” poświadczeń zebranych punktów za udział w atrakcjach oferowanych podczas pikniku, za które zostaną przekazane najlepszym nagrody rzeczowe od Fundacji.

Harmonogram działań

  • Przygotowanie do realizacji projektu – kwiecień-maj 2023
  • Organizacja pikników – maj-październik 2023
  • Podsumowanie zadania – październik-grudzień 2023

Zobacz szczegółowy harmonogram działań w kalendarzu.

Aktualności

Aktualności dotyczące zadania znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.

Dla kogo?

Dzieci i osoby dorosłe, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Projekt dofinansowany z funduszu centralnego

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: “Trenuj z mistrzem”
Wartość dofinansowania: 186.000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 223.231,20 zł


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Trenuj z mistrzem 2023-2025

Flagowy projekt Fundacji – “Trenuj z mistrzem” – teraz będzie przez nas realizowany w cyklu 3-letnim, od 2023 do marca 2026 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Klikając “Wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych.