Dane osobowe

W ramach działalności Fundacji przetwarzamy dane osobowe – także teraz, kiedy czytasz ten tekst korzystasz z pewnych funkcjonalności naszej strony internetowej, które wymagają ich przetwarzania.

Administrator: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480133, NIP: 5213659174. Administrator wpisany jest także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem: w formie pisemnej na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; drogą e-mailową na adres: iod@akademiaintegracji.pl.