Chcesz zrealizować warsztaty?
Opiekunem projektu jest Radosław Stańczuk
r.stanczuk@akademiaintegracji.pl
tel. 510 022 091

Paraolimpipjczycy
Mecz w szermierce
Integracja

Streszczenie projektu

Program dedykowany dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zajęcia oparte są na pokazie interakcyjnym, gdzie na przemian są wyświetlane filmy edukacyjne i przeprowadzane rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa, empatii oraz niepełnosprawności. Dodatkowym elementem jest pokaz szermierki na wózkach, w którym czynnie (jako zawodnicy) mogą wziąć udział uczniowie.

„Pasja, Integracja, Bezpieczeństwo” to niezwykłe warsztaty z uwagi na ich prowadzenie przez niepełnosprawnych sportowców, paraolimpijczyków, którzy swoim przykładem dowodzą, że mimo przeciwności można osiągnąć sukces.

Dla kogo?

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w zależności od formuły od jednej klasy do kilku w trakcie zajęć np. w sali gimnastycznej.

Program zróżnicowany dla grup wiekowych: 6-8 klasa szkoły podstawowej, 1-4 klasa liceum/technikum

Koszt projektu

Niestety projekt obecnie nie jest dofinansowany. Cały zysk przeznaczany jest na realizację działalności statutowej.

Dwie godziny lekcyjne warsztatów to koszt od 800 do 1000 zł netto w zależności od ilości odbiorców i kosztów dojazdu. Możliwa realizacja zajęć zdalnych.Opis projektu

„Pasja, integracja, bezpieczeństwo” to program dedykowany dla młodzieży szkolnej i licealnej. Zajęcia oparte są na pokazie interakcyjnym, gdzie na przemian są wyświetlane filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zajęcia są dobrane do wieku osób biorących udział w pokazie. Dzieci i młodzież spotykają się z osobami niepełnosprawnymi, które jednocześnie są wybitnymi sportowcami.

Podczas wspólnych zajęć tłumaczymy znaczenie słów: pasja, odwaga, tolerancja, integracja i odpowiedzialność. Istotnym elementem programu jest ostrzeżenie przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą prowadzić do wypadku kończącego się utratą zdrowia lub życia. Celami programu jest popularyzacja dyscyplin paraolimpijskich oraz zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, a także wzrost świadomości na temat zachowań ryzykownych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Zajęcia prowadzone są dynamicznie i płynnie, znaczenia słów kluczy tłumaczone są w prosty i przystępny dla wieku odbiorcy sposób. Prowadzący zajęcia zachęcają do zadawania pytań i odpowiadają na wszystkie pytania.

Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Klikając “Wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych.