O nas

KRS: 0000480133    |    NIP: 5213659174    |    REGON: 146932153
Nr konta: 34 1090 2590 0000 0001 3550 2759

Fundacja została powołana do życia przez AMS S.A. i jest kontynuacją projektu „AMS dla Integracji”. Najkrócej rzecz ujmując, skupiamy się na szeroko pojętych problemach i zagadnieniach związanych z życiem, aktywnością i rolą społeczną osób niepełnosprawnych, a także na wszechstronnej edukacji młodzieży.

Pomysłodawcami i współpracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, którzy wraz z pedagogami, psychologami i prawnikami realizują idee Fundacji.


Fundacja to ludzie, czyli…

Nie sposób na tej stronie zebrać wszystkie osoby, które były i są zaangażowane w rozwój Fundacji. Poniżej wskazujemy osoby które współpracują z Fundacją w trybie ciągłym. Do realizacji konkretnych projektów angażujemy specjalistów z danej dziedziny – psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów. Mamy zaszczyt pracować z tak wybitnymi szermierzami na wózkach jak Adrian Castro, Rafał Treter czy Norbert Całka.

Zdjęcie przedstawia Radosława Stańczuka - Prezesa Fundacji

Radosław Stańczuk

Prezes Fundacji

Współzałożyciel Fundacji. W swej karierze był uczestnikiem czterech Igrzysk Paraolimpijskich oraz wielokrotnie walczył na planszach szermierczych podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz zawodów rangi Pucharu Świata. Radek jest Prezesem Fundacji, a przede wszystkim prowadzącym warsztaty integracyjne oraz obozy rehabilitacyjne.

Robert Fedorowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji

W Fundacji od jej początku. Robert jest prawnikiem, zaangażowanym w rozwój cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej. W Fundacji czuwa nad prawidłową realizacją zadań i zgodnością administracyjno-prawną prowadzonych działań. Swoje podejście biznesowe stosuje w ocenie działań Fundacji, zawsze wskazując prawidłową ścieżkę rozwoju.

Maciej Garczyński

Członek Zarządu Fundacji

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Chociaż jest historykiem, to swoje powołanie odnalazł w reklamie zewnętrznej, gdzie z powodzeniem od lat realizuje zróżnicowane projekty outdoorowe. Jego zaangażowanie w Fundację wnosi trochę korporacyjnego sznytu, potrzebnego do realizowania działań w dynamicznie zmieniającym się świecie trzeciego sektora.


Łukasz Fijałkowski

Koordynator projektów

W Fundacji od 2014 roku. Na początku był koordynatorem projektów realizowanych ze środków PFRON, a następnie także współtwórcą i realizatorem nowych przedsięwzięć. Posiada wykształcenie pedagogiczne, które wykorzystuje w trakcie realizacji projektów integracyjnych oraz edukacyjnych z uczniami. W Fundacji pełni funkcję koordynatora oraz zajmuje się kampaniami CSRowymi realizowanymi na nośnikach zewnętrznych. Prywatnie jest – naszym zdaniem bardzo dobrym – fotografem.

Stanisław Rabczuk

Koordynator projektów

Zaangażowany od 2013 roku zajmuje się tworzeniem i koordynacją projektów, obsługą administracyjno-prawną Fundacji. Jest także autorem strony internetowej. Stanisław to prawnik – aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi badania dot. mediów społecznościowych w ramach doktoratu realizowanego w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW. W Fundacji angażuje się szczególnie w projekty edukacyjne dot. zagrożeń cyfrowych.

Emilia Rudzka

Koordynatorka projektów

Emilia dołączyła do grona stałych współpracowników Fundacji w 2020 roku. Już wcześniej, w ramach działalności trzeciego sektora w Lublinie, angażowała się w projekty na rzecz dobra wspólnego. Jest szczególnie zainteresowana kwestią dostępności kultury dla Głuchych. Studiuje filologię Polskiego Języka Migowego w Uniwersytecie Warszawskim. W Fundacji współtworzy i realizuje projekty których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością.


Dokumenty, raporty, sprawozdania

Dostęp do informacji publicznej

W zakresie informacji publicznych w rozumieniu art. 4a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016 poz. 1817 j.t.), w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764 j.t.) Fundacja realizuje obowiązki wskazane w przepisach poprzez publikację informacji na niniejszej podstronie swojej witryny internetowej.

W zakresie informacji nieujawnionych zastosowanie ma tryb wnioskowy, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, bądź elektroniczną na adres s.rabczuk@akademiaintegracji.pl.

Statut

Aktualnie obowiązuje statut przyjęty 3 czerwca 2020 roku przez Radę Fundacji.

2022

Sprawozdania zostały sporządzone w formie XML i załączone pliki PDF są jedynie ich pomocniczym odzwierciedleniem, lecz nie mogą być wersją referencyjną. W celu uzyskania pliku XML podpisanego elektronicznie przez Zarząd prosimy o kontakt.

2021

Sprawozdania zostały sporządzone w formie XML i załączone pliki PDF są jedynie ich pomocniczym odzwierciedleniem, lecz nie mogą być wersją referencyjną. W celu uzyskania pliku XML podpisanego elektronicznie przez Zarząd prosimy o kontakt.

2020

Sprawozdania zostały sporządzone w formie XML i załączone pliki PDF są jedynie ich pomocniczym odzwierciedleniem, lecz nie mogą być wersją referencyjną. W celu uzyskania pliku XML podpisanego elektronicznie przez Zarząd prosimy o kontakt.

2019

Sprawozdania zostały sporządzone w formie XML i załączone pliki PDF są jedynie ich pomocniczym odzwierciedleniem, lecz nie mogą być wersją referencyjną. W celu uzyskania pliku XML podpisanego elektronicznie przez Zarząd prosimy o kontakt. 

2018

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.

2017

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.

2016

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.

2015

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.

2014

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.

Dlaczego jawność jest dla nas ważna?

Działając w ramach trzeciego sektora od 2013 roku wiemy, że organizacje pozarządowe muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Nasze działania opieramy także na podstawie grantów publicznych, otrzymywanych w otwartych konkursach ofert. Wierzymy, że przejrzystość w dysponowaniu środkami publicznymi jest najważniejsza. Dlatego też na tej stronie udostępniamy dokumenty dotyczące naszej działalności.


Nasza oś czasu

Założenie Fundacji
Po prawie 10 latach działalności programu „AMS dla Integracji” została podjęta decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu działalności w ramach nowej organizacji.

2013

Założenie Fundacji
Po prawie 10 latach działalności programu „AMS dla Integracji” została podjęta decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu działalności w ramach nowej organizacji.

Integracja drogą do sukcesu
Współorganizacja pierwszego eventu integracyjnego. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. integracyjne pojedynki szermiercze pomiędzy szermierzami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

październik 2013

Integracja drogą do sukcesu
Współorganizacja pierwszego eventu integracyjnego. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. integracyjne pojedynki szermiercze pomiędzy szermierzami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Pierwszy obóz rehabilitacyjny
Grant pozyskany od Fundacji Polsat pozwolił na organizację innowacyjnego obozu szermierczego, w którym szermierka została wykorzystana jako element terapii.

sierpień 2014

Pierwszy obóz rehabilitacyjny
Grant pozyskany od Fundacji Polsat pozwolił na organizację innowacyjnego obozu szermierczego, w którym szermierka została wykorzystana jako element terapii.

Rozpoczęcie treningów w Wołominie
Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności rozpoczęliśmy regularne treningi szermiercze dla około 30 dzieci pełno-
i niepełnosprawnych z Wołomina i okolic.

wrzesień 2014

Rozpoczęcie treningów w Wołominie
Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności rozpoczęliśmy regularne treningi szermiercze dla około 30 dzieci pełno-
i niepełnosprawnych z Wołomina i okolic.

Pierwsze projekty “Trenuj z mistrzem” oraz “Wygraj życie dzięki marzeniom”
Wsparcie PFRON pozwoliło nam na realizację obozów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotkań dotyczących integracji w szkołach masowych.

2016

Pierwsze projekty “Trenuj z mistrzem” oraz “Wygraj życie dzięki marzeniom”
Wsparcie PFRON pozwoliło nam na realizację obozów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotkań dotyczących integracji w szkołach masowych.

Rozwinęliśmy naszą działalność edukacyjną o projekt “Świadomi w sieci zagrożeń”
Na początku pilotaż, a w następnym roku już prawie 2 tysiące odbiorców warsztatów. Otworzyliśmy nowy rozdział w działalności edukacyjnej Fundacji, skupiając się na zagrożeniach cyfrowych.

2019

Rozwinęliśmy naszą działalność edukacyjną o projekt “Świadomi w sieci zagrożeń”
Na początku pilotaż, a w następnym roku już prawie 2 tysiące odbiorców warsztatów. Otworzyliśmy nowy rozdział w działalności edukacyjnej Fundacji, skupiając się na zagrożeniach cyfrowych.

Otwarcie poradni obywatelskiej
Wiemy z jak wieloma problemami muszą zmagać się osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież. Chcąc im pomóc rozpoczęliśmy działalność poradni obywatelskiej.

2021

Otwarcie poradni obywatelskiej
Wiemy z jak wieloma problemami muszą zmagać się osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież. Chcąc im pomóc rozpoczęliśmy działalność poradni obywatelskiej.