Deklaracja dostępności

*** Podstrona w aktualizacji ***

“Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Podmiot kwalifikowany jako publiczny: “Fundacja Akademia Integracji, Praca, Edukacja, Sport”.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej akademiaintegracji.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.07.05. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.04.15


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.04.15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.04.15.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Radosław Stańczuk. Możesz skontaktować się z nami mailowo – biuro@akademiaintegracji.pl

– lub telefonicznie tel. 508 748 928


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rady Fundacji za pośrednictwem maila biuro@akademiaintegracji.pl z dopiskiem “Rada Fundacji – skarga”. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Czerniakowskiej i Czerskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do obu wejść znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ulicy Czerskiej. Od strony ul. Czerskiej znajdują się po wejściu do budynku schody, obok zainstalowano podnośnik dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od. ul. Czerniakowskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. W budynku jest winda
 4. Wszystkie toalety posiadają wydzielone kabiny/pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami – zarówno na parterze za “Gazeta Cafe”, jak i na poszczególnych piętrach przy klatkach schodowych.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online lub stacjonarnie. Usługa jest dostępna po wcześniejszym (minimum 48h) poinformowaniu Fundacji. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje dodatkowe

Blisko połowa filmów umieszczonych w naszym serwisie ma tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Staramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. Staramy się zapewnić dostępność także treści publikowanych w mediach społecznościowych.