Fundusze centralne

Projekty obejmujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.