Projekt dofinansowany ze środków PFRON

Streszczenie projektu

Projekt jest realizowany od 2023 roku do marca 2026 roku.

Fundacja zorganizuje treningi ogólnorozwojowe z elementami szermierki dla grupy 160 beneficjentów ostatecznych projektu – dzieci i młodzieży (140 osób niepełnosprawnych) oraz 20 dorosłych niepełnosprawnych.

Poprzez wspólne ćwiczenia dzieci są bardziej otwarte na siebie, tolerancyjne wobec różnic u innych osób i przygotowane do tworzenia w przyszłości społeczeństwa równych szans. Dla dzieci niepełnosprawnych udział w tych zajęciach jest szansą na wyjście z kręgu marginalizacji społecznej i aktywnego spełniania własnych marzeń.

Pokazujemy beneficjentom projektu, że rehabilitacja nie musi polegać tylko i wyłącznie na żmudnych, bolesnych zajęciach ale może być przyjemna w towarzystwie sportowców, którzy swoim przykładem pokazują, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w spełnianiu
marzeń.

Treningi odbywać się będą w placówce, która zgłosiła chęć udziału w projekcie, tj. szkołach specjalnych, integracyjnych, ośrodkach edukacyjno – rehabilitacyjnych. W ramach realizacji projektu 140 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 20 dorosłych niepełnosprawnych odbędzie indywidualne, ogólnorozwojowe treningi z elementami szermierki, prowadzone m.in. przez multimedalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.

Każdy beneficjent ostateczny projektu otrzyma łącznie 96 godzin treningu ogólnorozwojowego z elementami szermierki oraz trening grupowy który łącznie został zaplanowany w wymiarze 1200 godzin wsparcia (wskaźniki dotyczą okresu trzyletniego realizacji zadania).

Aktualności

Aktualności dotyczące zadania znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.

Dla kogo?

Dzieci i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Opis projektu

Każdy beneficjent ostateczny projektu otrzyma 96 godzin wsparcia indywidualnego w formie treningu ogólnorozwojowego z elementami szermierki. Treningi prowadzone będą m.in. przez multimedalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy.

Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową – na początku jest 20 minutowa rozgrzewka następnie 40 minutowy trening ogólnorozwojowy z elementami szermierki.

Metody prowadzenia zajęć:
– przeprowadzanie ćwiczeń ogólnorozwojowych, ćwiczeń rekreacyjno,
– ruchowych, rozciągających, szybkościowych, koordynacyjnych, tradycyjnych gier i zabaw zespołowych,
– przeprowadzanie ćwiczeń specjalistycznych ukierunkowanych na rozwój cech szermierczych, tj: nauka postaw szermierki tradycyjnej, nauka kroków szermierki tradycyjnej, nauka zasłon szermierki tradycyjnej, nauka natarć/ataków szermierki tradycyjnej, nauka walki bronią jedno ręczną i dwuręczną, w tym także ww. ćwiczeń związanych z szermierką na wózkach.

Zajęcia są dobrane do wieku osób biorących udział w pokazie. Dzieci i młodzież spotykają się z osobami niepełnosprawnymi, które jednocześnie są wybitnymi sportowcami.

Dodatkowo realizowane będą zajęcia grupowe.

Harmonogram projektu

  • Działania organizacyjne – kwiecień-czerwiec 2023, 2024, 2025
  • Rekrutacja beneficjentów – kwiecień 2023 – marzec 2026
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć – kwiecień 2023 – marzec 2026.

Zobacz szczegółowy harmonogram działań w kalendarzu.


Projekt dofinansowany z funduszu centralnego

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: “Trenuj z mistrzem”
Wartość dofinansowania: 1.577.283,60 zł
Całkowita wartość zadania: 1.707.483,60 zł


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Klikając “Wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych.