Zapytania ofertowe


Zapytanie nr 1/PFRON/2023

Fundacja zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego na realizację usług cateringowych. Szczegóły w treści oferty załączonej poniżej.

  • Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  • Informacja o zakończeniu postępowania prowadzonego w ramach zapytania 1/PFRON/2023. Złożono jedną ofertę. Wybrany został wykonawca “U Barbórki Bartłomiej Seżeń” z ofertą 40 zł za posiłek. Przedmiotowa firma złożyła ofertę spełniającą warunki formalne i merytoryczne i zaproponowała cenę nie przekraczającą kwoty wskazanej w projekcie.


Data upublicznienia: 5 czerwca 2023 roku

Data upublicznienia informacji o wynikach postępowania: 20 czerwca 2023 roku