Projekty odpłatne

Projekty realizowane przez Fundację za wynagrodzeniem, w ramach prowadzonej działalności statutowej odpłatnej. W ten sposób zbieramy środki na wkład własny do pozostałych projektów. Cały zysk jest przekazywany na pokrycie tych kosztów.