Opinie uczniów

  • poznałam niebezpieczeństwa internetu na podstawie konkretnych przykładów z “życia”, korelacje między korzystaniem z sieci a samopoczuciem ludzi
  • bardzo miło się ich słuchało, szczególnie że obydwoje mówili w ciekawy, czasem zabawny, ale przede wszystkim inteligętny sposób
  • bardzo podobała mi się bezpośredniość prowadzących, otwarcie rozmawiali z nami na wszystkie tematy bez żadnego tabu. Włączali nas w rozmowę, dzięki czemu zajęcia nie przypominały lekcji a bardziej “luźną” rozmowę.
  • prowadzący nie mówili ciągle, ale też pozwalali w uczestniczeniu w zajęciach innym, jednak nie oczekiwali zabrania głosu od osób, które nie chciały zabierać tego głosu
  • prowadzący byli bardzo pozytywni, odpowiadali z chęcią na zadawane pytania oraz mimo ograniczonego czasu omówili z nami dobrze temat.

9 na 10 uczniów poleciłoby zajęcia swoim znajomym z innej klasy/szkoły


Streszczenie projektu

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, prowadząc zajęcia profilaktyczne z uczniami na temat tego, co dotyczy ich najbardziej:

Angażujemy różnych prowadzących: psychologów, pedagogów i prawników. Dopasowujemy temat zajęć do potrzeb danej klasy. Zajęcia trwają dwie godziny i mogą być realizowane zdalnie lub stacjonarnie.

Dla kogo?

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, grupa około 25 osób.

Program zróżnicowany dla grup wiekowych: 6-8 klasa szkoły podstawowej, 1-4 klasa liceum/technikum.

Jedne zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne.

Koszt projektu

Projekt bezpłatny – dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Kryteria uczestnictwa: organem prowadzącym dla placówki musi być Prezydent m.st. Warszawy.


Opis projektu

„Świadomi (w) sieci zagrożeń” to szczególny projekt Fundacji, realizowany we współpracy z pedagogami oraz popularyzatorami bezpieczeństwa oraz prywatności w sieci.

Projekt jest szczególny, ponieważ dotyczy zagrożeń cyfrowych, o których co prawda mówi się coraz więcej ale zazwyczaj skomplikowanym i nieprzystępnym dla młodzieży językiem. Niestety uczniowie pomimo ciągłego korzystania z nowych technologii często nie są w pełni świadomi funkcjonujących tam zagrożeń.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży na temat kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii i ich skutków. Podczas warsztatów dwóch prowadzących prezentuje podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w internecie. Dodatkową wartością projektu jest możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak:

  • teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie internetu i telefonu komórkowego,
  • specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający,
  • negatywne skutki nadużywania internetu i telefonu komórkowego,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Warsztaty prowadzone są w formie dyskusji z młodzieżą. Wykorzystywany jest ich potencjał oraz wiedza na temat zachowań mających miejsce wśród ich rówieśników. Prowadzący na bazie rozmowy wskazują na zagrożenia wynikające z kompulsywnego korzystania z nowych technologii oraz wskazują w jaki sposób oraz dlaczego należy ograniczać ryzyko związane z korzystaniem w szczególności ze smartfonów oraz internetu. Przytaczane są przy tym prawdziwe historie związane z nadużywaniem internetu i jego skutkach.

Prowadzący podczas warsztatów animują pracę w grupach, tak aby dać możliwość współprowadzenia zajęć młodzieży, która wie o zachowaniach w internecie dużo więcej niż dorośli…

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii i ich skutków. Zadanie skupia się na młodych beneficjentach z Warszawy. Fundacja planuje zorganizować 140 warsztatów. Łącznie Fundacja zakłada około tysiąc siedemset pięćdziesiąt odbiorców przedmiotowych warsztatów – uczniów warszawskich szkół podstawowych z klas 7-8 i uczniów szkół ponadpodstawowych. Każda grupa będzie składała się z uczniów danej klasy, to jest około 25 osób. Każda grupa będzie uczestniczyć w dwuwarsztatowym cyklu zajęciowym.


Zapisy

Placówki, które są w stanie zadeklarować udział co najmniej 3 klas jednego dnia (3 x 2 godz. lekcyjne) zapraszamy do samodzielnych zapisów poprzez kalendarz. Mogą Państwo zarezerwować konkretną datę spotkania – LINK DO KALENDARZA.

W przypadku placówek które nie są w stanie zadeklarować udziału 3 klas w ciągu jednego dnia, zapraszamy do zapisu na listę oczekujących – LISTA OCZEKUJĄCYCH.

Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa