Pruszków – Pełni dobrych praktyk

Chcesz zrealizować warsztaty?
Opiekunem projektu jest Emilia Rudzka
e.rudzka@akademiaintegracji.pl
tel. 507 581 454

Projekt dofinansowany ze środków
Powiatu Pruszkowskiego

Streszczenie projektu

Ile wiemy na temat życia osób z niepełnosprawnościami? Funkcjonują wśród nas, mijamy się na ulicy, w szkole i w pracy, ale czy zawsze dostrzegamy je na pierwszy rzut oka? Czy potrafimy zadać pytanie “czy i jak mogę Ci pomóc” osobie z niepełnosprawnością? Podczas zajęć uczymy tego pytania również w polskim języku migowym.

To projekt, w którym osoby z niepełnosprawnościami mówią o własnych doświadczeniach. Warsztat to dwie godziny lekcyjne: 90 minut. Istnieje możliwość realizacji zajęć zdalnie oraz stacjonarnie.

Dla kogo?

Beneficjentami zadania są uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Powiatu Pruszkowskiego.Opis projektu

Warsztaty edukacyjne „Pełni dobrych praktyk” to projekt, realizowany we współpracy ze sportowcami paraolimpijskimi, aktywistami z niepełnosprawnościami oraz badaczką Kultury Głuchych i polskiego języka migowego.

Celem warsztatów jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematu niepełnosprawności. Spotkania charakteryzuje fakt, że to osoby z niepełnosprawnością same mówią o tym, jak należy niepełnosprawnym pomagać. Dzięki temu, młodzież i dzieci są lepiej przygotowane do współpracy w przyszłości na wspólnym polu (zawodowym czy osobistym) razem z osobami z niepełnosprawnościami.

1. Zagadnienia ogólne dotyczące niepełnosprawności, sport osób niepełnosprawnych, realizacja osób z niepełnosprawnościami oraz zachowania niebezpieczne:

  •  znajomość dyscyplin paraolimpijskich
  • wiedza na temat samorealizacji osób z niepełnosprawnościami w sporcie
  • wiedza dotycząca konsekwencji podejmowanych przez młodzież zachowań niebezpiecznych, które mogą skutkować nabyciem niepełnosprawności
  • czym jest niepełnosprawność
  • klasyfikacja niepełnosprawności
  • savoir-vivre dot. osób z niepełnosprawnościami
  • specyfika różnych niepełnosprawności

2. Polski język migowy i Kultura Głuchych:

  • wprowadzenie do Kultury Głuchych
  • nauka podstawowych zagadnień z języka migowego, w tym nauka przydatnych zwrotów i słów w PJM

Na każde spotkanie prowadzący przygotowali szereg pytań, które mają na celu włączenie uczniów do żywej dyskusji na zadany temat. Stawiane pytania, zadania oraz materiały szkoleniowe mają być pretekstem do wdrażania dobrych praktyk wśród uczniów, które uwrażliwiają na drugiego człowieka oraz pozwalają na wyzbycie się stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną projekt przewiduje również realizację warsztatów w trybie zdalnym.


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Klikając “Wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych.