Projekt dofinansowany ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

Streszczenie projektu

„Pamiętaj o swoich prawach” to projekt Fundacji, realizowany we współpracy z prawnikami. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Fundacja organizuje kampanię edukacyjną na terenie Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wyróżnione zostały dwa kluczowe działania: szkolenia oraz realizacja konkursu z zakresu praw konsumenta.

Dla kogo?

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka (np. szkoła, dom kultury, klub seniora)

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Opis projektu

Realizacja warsztatów z zakresu edukacji konsumenckiej odbędzie się na terenie Mazowsza, w mniejszych ośrodkach miejskich (w tym wiejskich).

Działanie to polegać będzie na przygotowaniu i realizacji serii spotkań, które składać się będą z: (i) teoretycznego wykładu na temat praw konsumenta, instytucji stojących na straży praw konsumenta oraz zasad rozsądnego prowadzenia zakupów produktów i usług (przy podziale na czynności: kupna drobnych produktów i usług, sprzedaży na odległość, zakupu większych usług lub produktów, jak np. kredyt konsumencki, zawieranie umów o timesharing, czy kupno instrumentów finansowych), (ii) warsztatów, podczas których na podstawie zaprezentowanych kazusów uczestnicy przygotują np. odstąpienie od umowy, pismo z wystąpieniem z praw rękojmi, czy ocenią reklamy i produkty wprowadzające konsumenta w błąd. Co istotne, Fundacja przekaże także wiedzę na temat praw konsumenta przysługującym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Dodatkowo zorganizujemy konkurs z zakresu wiedzy konsumenckiej, który dodatkowo będzie wspomagać realizację celów w postaci upowszechniania praw konsumenta.


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu? Chcesz się zapisać?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa