Pamiętaj o swoich prawach!

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

Streszczenie projektu

„Pamiętaj o swoich prawach” to projekt Fundacji, realizowany we współpracy z prawnikami. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Fundacja organizuje kampanię edukacyjną na terenie Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wyróżnione zostały dwa kluczowe działania: kampania edukacyjna w środkach transportu zbiorowego (Koleje Mazowieckie), polegająca na prezentacji plansz (materiałów graficznych) na ekranach umieszczonych w pociągach oraz szkolenia z zakresu edukacji konsumenckiej.

Dla kogo?

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka (np. szkoła, dom kultury, klub seniora)

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Opis projektu

Realizacja warsztatów z zakresu edukacji konsumenckiej odbędzie się na terenie Mazowsza, w mniejszych ośrodkach miejskich (w tym wiejskich).

Działanie to polegać będzie na przygotowaniu i realizacji serii spotkań, które składać się będą z: (i) teoretycznego wykładu na temat praw konsumenta, instytucji stojących na straży praw konsumenta oraz zasad rozsądnego prowadzenia zakupów produktów i usług (przy podziale na czynności: kupna drobnych produktów i usług, sprzedaży na odległość, zakupu większych usług lub produktów, jak np. kredyt konsumencki, zawieranie umów o timesharing, czy kupno instrumentów finansowych), (ii) warsztatów, podczas których na podstawie zaprezentowanych kazusów uczestnicy przygotują np. odstąpienie od umowy, pismo z wystąpieniem z praw rękojmi, czy ocenią reklamy i produkty wprowadzające konsumenta w błąd. Co istotne, Fundacja przekaże także wiedzę na temat praw konsumenta przysługującym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną projekt przewiduje również realizację warsztatów w trybie zdalnym.


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Konsument w chmurze

Zakupy online? Czy pamiętasz jakie przysługują prawa konsumentowi który działa “w chmurze”? Czy wiesz na co ludzie nabierają się w sieci? Zapraszamy na nasze zajęcia, które wprowadzają w świat praw konsumenta w sieci!

Świadomi w sieci – 2022

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii i ich skutków. Zadanie skupia się na młodych beneficjentach z Warszawy. Fundacja planuje zorganizować 140 warsztatów. Łącznie Fundacja zakłada około tysiąc siedemset pięćdziesiąt odbiorców przedmiotowych

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu? Chcesz się zapisać?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa