Kultura głuchych – cykl spotkań wokół Głuchych artystów

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

Streszczenie projektu

W świetle prawa międzynarodowego Głusi uznawani są jako grupa osób z niepełnosprawnością zamiast jako grupa mniejszościowa posługująca się innym językiem i tworząca własną kulturę oraz sztukę.

Podczas Międzynarodowego Tygodnia Głuchych siedem Głuchych artystek i artystów opowie o swojej twórczości, inspiracji i pracy artystycznej. Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa prac artystów w przestrzeni publicznej.

Problem tkwi w stereotypowym postrzeganiu przez osoby słyszące osób głuchych jako niezdolnych do kreatywnego działania, abstrakcyjnego myślenia, samorealizacji w kulturze i sztuce przez wzgląd na ich dysfunkcję słuchu. Spotkania, dzięki zapewnieniu profesjonalnego tłumaczenia, będą dostępne zarówno dla słyszących jak i osób głuchych.

Dla kogo?

Webinaria i spotkania kierowane są do grupy uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów słyszących oraz wszystkich osób, które nie są świadome istnienia społeczności Głuchych tworzących odrębną kulturę.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Opis projektu

Podczas Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który przypada na 20-26 września 2021 roku stworzymy dogodną przestrzeń do rozmów z Głuchymi artystami, którzy przybliżą nam swoją sztukę i kulturę, w której żyją na co dzień.

 Uczestnicy spotkań zarówno online i tych odbywających się stacjonarnie, dzięki zapewnieniu profesjonalnego tłumaczenia, będą mogli zadać pytania gościom bez skrępowania i przeszkód komunikacyjnych wynikających z odmienności językowej i bariery komunikacyjnej, poszerzając swoją wiedzę na temat społeczności, która żyje tuż obok nas, z którą codziennie mijają się na ulicach, wiedząc niewiele o jej tożsamości kulturowej. Pośród poruszanych dziedzin sztuki: malarstwo, grafika, animacja, teatr, muzyka, sztuki wizualne/performance, komiks, visual vernacular.

Spotkaniom towarzyszyć będzie kampania prac wokół Głuchych artystów w przestrzeni publicznej w ramach “Mazowieckiego Tygodnia Deaf Art”.

Projekt patronowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej oraz Koło Naukowe Polskiego Języka Migowego i Kultury Głuchych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa