Podziękowania

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej! Otrzymane środki przeznaczamy w całości na finansowanie naszych projektów – edukacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.

Dziękujemy Ci za zaufanie i mamy nadzieję że zobaczymy się niedługo podczas naszych wspólnych działań. Jeżeli mamy Twoją zgodę na komunikację, to o najważniejszych wydarzeniach będziemy informować Ciebie mailowo.

W imieniu całego Zespołu Fundacji dziękuję!
Radosław Stańczuk