Awatar użytkownika

Kurs dla współpracowników Fundacji

2 Weeks
Wszystkie poziomy
6 lekcja
1 test
8 kursantów

Celem kursu jest przygotowanie współpracowników fundacji do efektywnej i empatycznej pracy z osobami z niepełnosprawnością. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych zasad działania, prawidłowego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Zakres Tematyczny:

 1. Wprowadzenie do pracy z osobami z niepełnosprawnością:
  • Bariery i wyzwania, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
  • Znaczenie empatii i zrozumienia w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 2. Podstawowe zasady działania:
  • Etyka i wartości w pracy z osobami z niepełnosprawnością
  • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie
  • Budowanie zaufania i wsparcia
 3. Kontakt z osobami z niepełnosprawnością:
  • Techniki skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Dostosowanie formy kontaktu do rodzaju niepełnosprawności
  • Praktyczne wskazówki dotyczące codziennych interakcji
 4. Warunki prawne ochrony danych osobowych:
  • Podstawy prawne ochrony danych osobowych (RODO)
  • Zasady przetwarzania danych osobowych osób z niepełnosprawnością
  • Praktyczne aspekty zabezpieczania i przechowywania danych
 5. Studia przypadków i praktyczne ćwiczenia:
  • Analiza rzeczywistych sytuacji i rozwiązywanie problemów
  • Wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla współpracowników fundacji, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnością lub wspierają ich w różnych aspektach działalności fundacji.

Korzyści z udziału w kursie:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych
 • Świadomość prawnych aspektów ochrony danych osobowych
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu

Zapraszamy do udziału w kursie i rozwijania swoich kompetencji w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnością, co przyczyni się do jeszcze lepszego wsparcia tych osób oraz poprawy jakości ich życia.

Wymagania

 • Brak

Docelowi odbiorcy

 • Kandydaci do pracy w Fundacji