4-min


Adresaci:
Szkoły i pozostałe placówki edukacyjne na terenie całej Polski
Beneficjenci: Młodzież i dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne


Opiekunem projektu jest Łukasz Fijałkowski

tel. 508 748 928

Obszar, na którym realizowany będzie projekt to cały kraj. Termin od września od końca grudnia roku 2017.

Rekrutacja szkół będzie prowadzona drogą mailową, bądź poprzez zgłoszenie do projektu na stronie internetowej www.akademiaintegracji.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej.

Beneficjentami projektu będzie grupa 3 100 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z około 60 szkół integracyjnych i specjalnych, podstawowych i ponadpodstawowych, posiadających niepełnosprawność ruchową, neurologiczną, intelektualną bądź sprzężoną.

Uczestnikami projektu będzie grupa 4 800 osób pełno- i niepełnosprawnych wraz kadrą nauczycielską oraz opiekunami. Projekt nie przewiduje ograniczeń co do wielkości szkoły – zakładamy, że na każdym spotkaniu będzie to grupa około 80 osób * 60 szkół, co daje nam zaplanowaną liczbę uczestników projektu.

Liczebność grupy jest dostosowana do charakteru spotkania. Z doświadczenia wiemy, iż spotkania integracyjne w większych grupach nie przynoszą zakładanego rezultatu – powstaje duże zamieszanie wśród uczniów, problem z przeprowadzeniem warsztatów oraz dotarciem do grupy słuchaczy.

s4
p5.1
gim4
p3.4
gim3
p4.2
gim1
podst4.4
gim2

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz zgłosić swoją placówkę do pokazu zapraszamy do zgłaszania się poprzez poniższy formularz kontaktowy. Pamiętaj, że musisz być osobą upoważnioną. Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń nie gwarantujemy spotkania we wskazanym przez Państwa terminie – opiekun projektu skontaktuje się z Państwem jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia w celu ustalenia szczegółów spotkania integracyjno – edukacyjnego.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer kontaktowy

Pełniona funkcja

Nazwa i adres szkoły

Orientacyjna liczba uczniów biorących udział w pokazie

Czy w pokazie będą brać udział uczniowie niepełnosprawni?
TakNie

Ile uczniów niepełnosprawnych będzie brało udział w spotkaniu? Do projektu możemy zakwalifikować placówki z co najmniej 30 uczniami niepełnosprawnymi.

Preferowana orientacyjna data pokazu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości poprawiania oraz usunięcia swoich danych. Administratorem Państwa danych będzie "Fundacja Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport" z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w Fundacji oraz mogą być przekazywane do sponsora - PFRON.

 Sponsor projektu

Projekt jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.