Adresaci i beneficjenci:
Młodzież i dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne, uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum, mieszkające na terenie Gminy Wołomin i okolic.
Czas trwania zajęć: 120 minut każde, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota).
Liczba prowadzących: Od 2 do 4 prowadzących.
Miejsce odbywania treningów: ul. 1 Maja 19, Wołomin – hala sportowa (pon, śr godz. 18-20, sob. 11-13).


Koordynatorem projektu jest Stanisław Rabczuk

tel. 731 959 256
tel. 22 555 65 05
(śr, pt w godz. 9 – 16)

Posłuchaj audycji w Polskim Radiu o programielogo_pr
Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”, w którym Stefan Makowski – trener, członek zarządu Fundacji wypowiada się na temat założeń oraz
dotychczasowych osiągnięć.

Od 2014 roku „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” prowadzi w Wołominie integracyjne zajęcia szermiercze zarówno dla dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Taka forma zajęć jest bardzo innowacyjna, gdyż do tej pory podobne zajęcia sportowe były adresowane oddzielnie dla pełnosprawnych i oddzielnie dla niepełnosprawnych. Natomiast u nas poprzez wspólne ćwiczenia dzieci są bardziej otwarte na siebie, tolerancyjne wobec różnic u innych osób i przygotowane do tworzenia w przyszłości społeczeństwa równych szans. Dla dzieci niepełnosprawnych udział w tych zajęciach jest szansą na wyjście z kręgu marginalizacji społecznej i aktywnego spełniania własnych marzeń. Osoby pełnosprawne mają szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach sportowych, które wcześniej nie były w regionie oferowane.

W okresie od 2014 do 2015 roku zajęcia miały formułę sportowo – rekreacyjną i były ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Od 2016 rozpoczęliśmy etap sportu wyczynowego podejmując wyzwanie startowania naszych podopiecznych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Szermierczy. Pojawiły się pierwsze sukcesy, które rozpaliły nasz apetyt, by dorównać do najlepszych klubów w Polsce. Mimo takich ambicji naszym głównym celem jest uśmiech na twarzach dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2016 roku zaczęliśmy profesjonalizację naszej sekcji szermierczej. Dzięki pozyskanemu finansowaniu z niezależnych źródeł zajęcia odbywały się już trzy razy w tygodniu, ponadto do udziału w projekcie zaprosiliśmy nowych trenerów, którzy pomogli nam w pracy z także nowymi osobami, które zapisały się do naszej sekcji.

2017 rok to kolejny etap w naszej sekcji – dzięki kontynuacji dofinansowania prowadzimy razem zajęcia dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych, z tym że nasze działania nakierowane na osoby niepełnosprawne prowadzą do ich rehabilitacji, przy jednoczesnym umożliwieniu rozpoczęciu realizacji nowej pasji, jaką jest szermierka. Przed nami wiele pracy, ale mamy nadzieję, iż w tym roku odniesiemy jeszcze więcej sukcesów niż ostatnio!

Partnerzy

Kolejny grant z programu „To dla mnie ważne” pomaga nam w realizacji naszych działań już drugi rok. Dzięki tej edycji znów możemy prowadzić zajęcia zarówno dla pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych dzieci. Środki z tego projektu przeznaczone są na ogólny rozwój sekcji oraz finansowanie jej działalności. Środki uzyskane z tej edycji dofinansowują naszą sekcje od czerwca zeszłego roku do czerwca 2017 r.!

Dzięki dotacji otrzymanej od Gminy Wołomin w ramach zadania „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” możemy w 2017 roku prowadzić zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – trzy razy w tygodniu po dwie godziny, łącznie dofinansowano organizację 75 zajęć, tj. 130 godzin rehabilitacji i sportu!

Zajęcia dla pełnosprawnych zawodników są współfinansowane przez Gminę Wołomin w ramach zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – edycja II” – projekt zakłada realizację 65 zajęć w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r.

Znajdź nas!

[powr-map id=794d8cfa_1488552798552]

Kontakt w sprawie projektu

Jeżeli masz dodatkowe pytania, to możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe!

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer kontaktowy

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości poprawiania oraz usunięcia swoich danych.

Warunki rekrutacji

Poniżej opisujemy jak realizowane przez nas projekty wpływają na rekrutację i prowadzenie zajęć, ponieważ pomimo iż sekcja jest integracyjna, to z uwagi na charakter ćwiczeń indywidualnych rekrutacja jest prowadzona osobno.

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych:

  • Wiek od 7 do 18 lat;
  • Zamieszkanie na terenie Gminy Wołomin;
  • Posiadanie niepełnosprawności poświadczonej odpowiednim dokumentem urzędowym.

Formularz rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej – formularz należy wydrukować, wypełnić oraz przekazać na pierwszych zajęciach trenerom. Przyjście na pierwsze zajęcia musi zostać wcześniej uzgodnione z koordynatorem lub trenerem.

Zajęcia dla dzieci pełnosprawnych:

  • Wiek od 7 do 18 lat;
  • Zamieszkanie na terenie Gminy Wołomin.

Formularz rekrutacji młodzieży pełnosprawnej – formularz należy wydrukować, wypełnić oraz przekazać na pierwszych zajęciach trenerom. Przyjście na pierwsze zajęcia musi zostać wcześniej uzgodnione z koordynatorem lub trenerem.

Media

  • Pobierz informację prasową dot. projektu współfinansowanego przez Gminę Wołomin (prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych) [*doc]
  • Pobierz informację prasową dot. projektu współfinansowanego przez Gminę Wołomin (prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych) [*doc]