rus_top


Adresaci i beneficjenci:
Młodzież i dzieci niepełnosprawne.
Czas trwania zajęć: Każda osoba otrzyma co najmniej 30 minut wsparcia w postaci indywidualnego treningu szermierczego dziennie.
Termin: 04.08.2017 – 14.08.2017 r.
Miejsce: ul. Zielona 23, Rusinowice


Koordynatorem projektu jest Stanisław Rabczuk

tel. 22 555 65 05
tel. 731 959 256

Uwaga! Niniejsza strona projektu może być nieaktualna, ponieważ przedstawia projekt, który został już zakończony!

W 2017 roku już po raz kolejny Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport zorganizuje obóz sportowo – rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.

W tegorocznej edycji, dofinansowanej już po raz kolejny z programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” weźmie udział wielu beneficjentów – dzieci z różnymi dysfunkcjami – ruchowymi, neurologicznymi czy sprzężonymi.

Oczekujemy, iż po 10 dniach zajęć dzieci poczynią postępy nie tylko psychofizyczne lecz także interpersonalne. Kadra trenerska od lat współpracuje z niepełnosprawnymi dziećmi – zna ich potrzeby, umie pracować dostosowując zajęcia do predyspozycji i jednostki chorobowej uczestnika.

W programie zakłada się przede wszystkim organizację zajęć indywidualnych – minimalne codzienne wsparcie indywidualnie w postaci 30 minutowego treningu szermierczego na każdego przyjętego uczestnika.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się 3 sierpnia około godziny 15 w hali głównej Ośrodka w Rusinowicach.

Zakwalifikowane na obóz zostaną wyłącznie osoby chore lub z niepełnosprawnością w wieku od 7 do 21 lat, których opiekunowie wypełnią i przekażą kadrze obozu kartę rekrutacyjną.

Kadra dokona przydziału chętnych do poszczególnych trenerów na podstawie posiadanej niepełnosprawności, wieku i umiejętności.

Osoby zakwalifikowane na obóz zostaną poinformowane poprzez wywieszenie najpóźniej w dniu pierwszych zajęć (4.08) informacji o grupach trenerskich na sali, w której będą odbywać się zajęcia.

Dokumenty do pobrania

  1. Karta rekrutacyjna – niezbędna do przeprowadzenia rekrutacji i zakwalifikowania uczestnika do projektu
  2. Deklaracja uczestnictwa – wypełniana po zakwalifikowaniu na zajęcia
  3. Regulamin – prosimy o uważne zapoznanie się, gdyż jest to dokument podstawowy, regulujący przebieg obozu.

Partnerzy projektu