KRS: 0000480133    |    NIP: 5213659174    |    REGON: 146932153

Nr konta: 34 1090 2590 0000 0001 3550 2759

Fundacja została powołana do życia przez AMS S.A. i jest kontynuacją projektu „AMS dla Integracji”. Najkrócej rzecz ujmując, skupiamy się na szeroko pojętych problemach i zagadnieniach związanych z życiem, aktywnością i rolą społeczną osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na pracę, edukację i sport.

Pomysłodawcami i pracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, którzy wraz z innymi pracownikami AMS realizują idee Fundacji na zasadach wolontariatu.

W ramach naszej działalności edukacyjnej z sukcesem prowadzimy m.in. pokazy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas prezentacji dzieci i młodzież mają okazję poznać szermierkę na wózkach i samodzielnie zawalczyć z najlepszymi zawodnikami w Polsce – członkami kadry narodowej, wielokrotnymi medalistami paraolimpijskimi, Mistrzami Świata i Europy.

Podczas spotkań dzieci dowiadują się, jak eliminować niebezpieczne sytuacje ze swojego życia i jak im zapobiegać. Zmieniają sposób postrzegania niepełnosprawnych – poznają je jako osoby ambitne i samodzielne, osiągające wybitne osiągnięcia, po prostu jako zwykłych-niezwykłych ludzi z marzeniami, sukcesami i pasjami. Są to lekcje tolerancji, integracji, nauki o drugim człowieku, w którym łączymy teorię z praktyką. Program AMS dla Integracji był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Media Trendy 2012 w kategorii marketing społeczny/CSR, a AMS – nagrodą Lodołamacze.

Powołanie Fundacji otworzyło nowy rozdział naszej działalności społecznej. Od 2013 roku, momentu utworzenia Fundacji przez fundatora – AMS SA. – rozpoczęliśmy działalność na rzecz społeczeństwa na szerszych niż dotychczas polach. W 2015 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dwutygodniowy obóz szermierczy dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka w Rusinowicach. Niedługo później rozpoczęliśmy pierwsze integracyjne treningi szermiercze dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w Wołominie.

 • 2013

  Założenie Fundacji

  Po prawie 10 latach działalności programu „AMS dla Integracji” została podjęta decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu działalności w ramach nowej organizacji.

 • 10.2013

  Integracja drogą do sukcesu

  Współorganizacja pierwszego eventu integracyjnego „Integracja drogą do sukcesu”, którego bezpośrednimi odbiorcami było około tysiąca osób zgromadzonych w Hali Ursynów. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. integracyjne pojedynki szermiercze pomiędzy szermierzami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

 • 08.2014

  Pierwszy obóz rehabilitacyjny

  Grant pozyskany od Fundacji Polsat pozwolił na organizację innowacyjnego obozu szermierczego, w którym szermierka została wykorzystana jako element terapii zajęciowej.

 • 09.2014

  Rozpoczęcie treningów w Wołominie

  Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i Fundacji rozpoczęliśmy regularne treningi szermiercze dla około 30 dzieci z Wołomina i okolic.

Cele statutowe Fundacji

 • Przełamywanie w świadomości społecznej barier związanych z niepełnosprawnością, a w szczególności edukacja dzieci i młodzieży dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych i możliwości ich aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych w powrocie do aktywnego życia społecznego przez sport oraz aktywny udział w życiu publicznym.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia przy jednoczesnym ostrzeganiu przed zachowaniami ryzykownymi, w tym krzewienie i propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie.
 • Wspieranie przedsięwzięć mających na celu szerzenie oświaty i wychowanie dzieci i młodzieży.
 • Niesienie pomocy materialnej dla najuboższych osób i rodzin.
 • Prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 • Prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom wypadków.
 • Propagowanie współpracy międzynarodowej i transgranicznej w celu zbliżenia między społeczeństwami oraz wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących tematu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty, raporty, sprawozdania

Zarząd Fundacji

Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Wskazane w notach do sprawozdania finansowego pozycje dot. wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu obejmują swoim zakresem środki otrzymane z tytułu pracy merytorycznej przy projektach, pozostającej poza sprawowaną funkcją członka zarządu.