Adresaci: Wolontariusze i współpracownicy.
Czas trwania szkolenia: 45 minut.
Rodzaj szkolenia: Obowiązkowe.
Efekt szkolenia: Znajomość RSPTS, RODO oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.


Opiekunem szkolenia jest Stanisław Rabczuk

tel. 731 959 256